A projektről:

Az közösségi energia mozgalom egyre terjed Európában, Közép- és Kelet-Európa
azonban sajátos kihívásokkal néz szembe a civil társadalmi kezdeményezések
megalapítása során. A Life COMET a kelet-európai országokban nemzeti szinten
támogatja a közösségi energiakoalíciók létrehozását. A partnerek képzéssel és
technikai segítségnyújtással is erősítik az új energiaközösségek kialakulását.

 

A Life COMET projekt során…

… a résztvevő országokban közösségi energiakoalíciókat hozunk létre az érintett nemzeti közösségi energia projektek azonosítása, bevonása és képessé tétele révén.

… feltárjuk a helyi sajátosságokat a közösségi energia szabályozása és finanszírozása kapcsán, hogy jobban megértsük, hogy milyen helyzetben van a közösségi energia az adott országban. Eztuán igyekszünk kedvezőbb keretfeltételeket és jobb piaci körülményeket megteremteni a koalíciók érdekérvényesítési tevékenysége révén, illetve olyan eszközöket, módszertanokat és technikai támogatást fejlesztünk, amelyek segíthetik katalizálni a helyi közösségi energia kezdeményezéseket. 

… építünk a meglévő hálózatokra, platformokra és projektekre és azokat kiegészítve innovatív és átfogó megközelítéseket alakítunk ki a közösségi energia akadályainak elhárítására kelet-európai térségben.

… sokszorítjuk és terjesztjük a kifejlesztett eszközöket, módszertanokat, és üzleti modelleket, és megosztjuk a tapasztalatokat, ezáltal növeljük a projekt hatékonyságát és elérését, aminek következtében növelni kívánjuk a közösségi energia projektek számát a régióban.

Mint helyi, a közösségi energia kezdeményezések területén úttörő projektpartner, jól ismerjük azokat a bonyolult és alapvető akadályokat és gátakat, amelyek Kelet-Európában akadályozzák, hogy az emberek bevonódhassanak közösségi megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektekbe. 

A Life COMET konzorcium szövetkezetekből, civil szervezetekből és tudományos partnerekből áll, így a projekt tevékenységeinek sikeres végrehajtásához és jelentős hatásainak eléréséhez szükséges szakértelem széles körére terjed ki.

 

Partnerek:

partner weboldal
REScoop.eu www.rescoop.eu
Zelena Energetska Zadruga www.zez.coop
Electra Energy electraenergy.coop
Focus www.focus.si
Szolidáris Gazdaság Központ www.szolidarisgazdasagkozpont.hu 
Tal Tech www.taltech.ee
Coop Tech Hub www.hub.coop
Cooperativa de Energie cooperativadeenergie.ro

 

A Life COMET projekt az Európai Unió
LIFE programjából részesül támogatásban.

Záradék: A Life COMET oldal a projektpartnerek véleményét tükrözi, és nem feltétlenül az Európai Bizottság álláspontját.
Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget az itt található információk felhasználásáért.